ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μεταπτυχιακή εργασία της ΛΙΑΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  (2012) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης.

Γνώσεις για την σχεδίαση αλλά και την αξιολόγηση αίθουσας εκδηλώσεων. Οι γνώσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με το ακουστικό αποτέλασμα που θα περιμένουμε σαν ακροατές αλλά και ως εκτελεστές.