ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ -του Κ Δρακάκη

 Link:ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ – του Κ Δρακάκη 

 Παράδειγμα 1 Pdf

      Παράδειγμα 1b Mp3

Παράδειγμα 2 Pdf

      Παράδειγμα 2b Mp3

Παράδειγμα 3 Pdf

      Παράδειγμα 3b Mp3

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ-ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ

Link: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ-ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (2009)

ΣΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ. ΣΠΥΡΙΔΗ

Link: Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα

Του

Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη

Καθηγητή Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής

Διευθυντή Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής τεχνολογίας,

Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών.

tp://users.uoa.gr/~hspyridis/eikonamousiki.pdf