ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ 

του Κ Δρακάκη 

 Παράδειγμα 1 Pdf

      Παράδειγμα 1b Mp3

Παράδειγμα 2 Pdf

      Παράδειγμα 2b Mp3

Παράδειγμα 3 Pdf

      Παράδειγμα 3b Mp3