ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Link: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ Χ ΟΥΡΑΝΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής-2007)