Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα

Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη

Καθηγητή Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής

Διευθυντή Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής τεχνολογίας,

Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών.

tp://users.uoa.gr/~hspyridis/eikonamousiki.pdf